Kontakt


Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Małyszyńska 8
tel. 885 021 925

Dyrektor- mgr Anna Ławrynowicz-Kaczmarek tel. 885 200 556
Email: autyzm_malyszyn@wp.pl