Sprawozdania rok 2022:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2021:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2020:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2019:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2018:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2017:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2016:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2015:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2014:


Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Roczne sprawozdanie finansowe Pobierz

Sprawozdania rok 2013:


Bilans Pobierz
Informacja dodatkowa Pobierz
Rachunek wyników Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pobierz

Sprawozdania rok 2012:

Bilans Pobierz
Informacja dodatkowa Pobierz
Rachunek wyników Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pobierz