WŁADZE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYBRANE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 17 LUTEGO 2017R. NA CZTEROLETNIĄ KADENCJĘ

ZARZĄD:

ALICJA PŁAWSIUK – prezes [ tel. 885 021 927 ]

EWA PRZYBYLSKA – wiceprezes

ANNA ŁAWRYNOWICZ-KACZMAREK – skarbnik

ALICJA JAGODA – sekretarz

URSZULA WOJCIECHOWSKA – członek

KOMISJA REWIZYJNA:

JOANNA BUDZIANOWSKA – przewodnicząca

BEATA WIECZOREK – sekretarz

JANUSZ GUTEK – członek