Władysław Komarnicki - uhonorowany za zaangażowanie w projekt „Pomóż nam budować szkołę”, który został nagłośniony w mediach oraz wśród władz samorządowych, a także za wszelką pomoc związaną z pozyskiwaniem sponsorów, wykwalifikowanych pracowników do prac remontowo- budowlanych, materiałów budowlanych. To również inicjator akcji dotyczącej przekazania części środków finansowych otrzymanych z balu charytatywnego Stali Gorzów 22 lutego 2014 r., współorganizator koncertu charytatywnego Bogusława Morki i propagator idei pomocy Stowarzyszeniu wśród przedsiębiorców województwa lubuskiego.


Tadeusz Jędrzejczak - uhonorowany za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem, dotyczącą między innymi: przekazania obiektu przy ul. Małyszyńskiej 8 na cele statutowe, wyrażenia zgody na znaczące obniżenie kosztów najmu, przekazania kwoty 600 tys. na remont obiektu. Współorganizator koncertu charytatywnego Bogusława Morki.


Alina Nowak - uhonorowana za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem poprzez zaktywizowanie władz miasta, życzliwe służenie radą, a także za zainteresowanie problemami wynikającymi z działalności Stowarzyszenia i za wierną obecność w uroczystościach oraz obchodach rocznic naszej placówki.


Elżbieta Polak - uhonorowana za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem polegającą na podjęciu działań zmierzających do podpisania porozumienia, na mocy którego Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do remontu nowej siedziby przez Urząd Marszałkowski.


Maciej Szykuła - uhonorowany za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem wynikającą z podjęcia działań zmierzających do podpisania porozumienia, na mocy którego Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do remontu nowej siedziby przez Urząd Marszałkowski.