Kontakt

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Małyszyńska 8
e-mail: autyzm_małyszyn@wp.pl
Dyrektor- Anna Ławrynowicz-Kaczmarek tel. 691 109 450