Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA "SOWA"

ul. Armii Polskiej 31
tel. 885 021 872
Dyrektor- mgr Magdalena Chmiel