Sprawozdania

Sprawozdania rok 2017:

Sprawozdanie merytoryczne 2017 Pobierz
Sprawozdanie Finansowe 2017 Pobierz

Sprawozdania rok 2016:

Sprawozdanie merytoryczne 2016 Pobierz
Sprawozdanie Finansowe 2016 Pobierz

Sprawozdania rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne 2015 Pobierz
Sprawozdanie Finansowe 2015 Pobierz

Sprawozdania rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne 2014 Pobierz
Sprawozdanie Finansowe 2014 Pobierz

Sprawozdania rok 2013:

Bilans 2013 Pobierz
Informacja dodatkowa 2013 Pobierz
Rachunek wyników 2013 Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2013 Pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013 Pobierz

Sprawozdania rok 2012:

Bilans Pobierz
Informacja_dodatkowa 2012 Pobierz
Rachunek_wynikow Pobierz
Roczne sprawozdanie merytoryczne Pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Pobierz
Podsumowanie koncertu charytatywnego Pobierz
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej Pobierz

Najnowszy artykuł:

Regulamin odpłatności za pobyt dziecka w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
Dowiedz się wiecej