Autyzm naukowo i w literaturze

Dla kogo - nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 • zrozumiesz, czym są całościowe zaburzenia rozwoju;
 • dowiesz się kto wymyślił autyzm;
 • ile autystycznych osób jest wśród nas;
 • ile geniuszu jest w sawancie;

Program szkolenia:

 • Zagadnienia terminologiczne- autyzm, zespół Aspergera
 • Historia badań nad autyzmem
 • Przyczyny
 • Epidemiologia
 • Objawy osiowe wg ICD 10, DSM V
 • Teorie poznawcze związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)
Prowadzący: mgr Alicja Jagoda

Autyzm a zmysłowe postrzeganie świata

Dla kogo: nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 • poznasz definicje zaburzeń sensorycznych;
 • dowiesz się:
  • dlaczego warto przyglądać się ziarenkom piasku;
  • jak zapamiętuje autysta;
  • który kolor jest jadalny;
  • co możesz zrobić w domu, aby twoje dziecko lepiej poczuło i zrozumiało świat.

Program szkolenia:

 • Zaburzenia sensoryczne- definicja, opis funkcjonowania poszczególnych modalności.
 • Warsztaty- jak osoba z autyzmem poznaje świat?
 • Metody redukujące deficyty w zakresie funkcjonowania zmysłów: Integracja Sensoryczna, terapia Snozelen, rehabilitacja ruchowa, trening słuchowy A.Tomatisa.
 • Terapia zmysłów w „wydaniu domowym”.

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)
Prowadzący: mgr Luiza Kaczmarczyk, mgr Izabella Olszewska, mgr Alicja Jagoda

Autyzm w rodzinie - Jak być kompetentnym i świadomym rodzicem?

Dla kogo - nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 • dowiesz się, jak autyzm wpływa na funkcjonowanie całej rodziny
 • zapoznasz się z rodzajami zachowań trudnych i sposobami radzenia sobie z nimi
 • dowiesz się, jak dobierać i stosować nagrody w procesie wychowania

Program szkolenia

 • Definicja zachowań trudnych
 • Rodzaje i przyczyny zachowań trudnych:
  • zachowania agresywne, autoagresywne, destrukcyjne, zaburzenia lękowe, snu, specyficzne odżywianie się, zachowania autoerotyczne
 • Wzmocnienia- definicja. Jak rozpoznać, co jest nagrodą dla mojego dziecka?
 • Jak sobie radzić z zachowaniami niepożądanymi- czyli sposoby modyfikacji zachowań:
  • jak warunkować/ uczyć?
  • system żetowy
  • metoda Carol Sutton
 • Jak mówić do dziecka, aby usłyszało?
 • Warsztaty- wypracowanie sposobu postępowania dla wybranego przez uczestników szkolenia zachowania trudnego.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)
Prowadzący: mgr Alicja Jagoda

Autyzm a zachowania trudne

Dla kogo: rodziców i opiekunów osób z autyzmem, nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 • dowiesz się, co może utrudniać codzienność rodziny i autysty w domu i szkole;
 • poznasz sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;

Program szkolenia:

 • Definicja zachowań trudnych.
 • Rodzaje i przyczyny zachowań trudnych.
 • Jak sobie radzić z zachowaniami niepożądanymi?

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)
Prowadzący: mgr Alicja Jagoda

Wspomaganie rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem.

Dla kogo: logopedów, rodziców, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem.

Na szkoleniu uczestnik:

 • nauczy się obserwować zachowania komunikacyjne dziecka z autyzmem;
 • nabędzie umiejętności rozwijania kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka z autyzmem;
 • pozna wspierające techniki oddziaływań rozwijających komunikację dziecka z autyzmem;
 • pozna, jak dostosować istniejące metody komunikacji alternatywnej do możliwości dziecka z autyzmem;

Program szkolenia: Dzień pierwszy

 • Zaburzenia rozwoju komunikowania się i mowy dziecka z autyzmem.
 • Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.
 • Podejście terapeutyczne dziecka z autyzmem
 • Strukturyzacja i wizualizacja informacji jako wsparcie komunikowania się dziecka z autyzmem.
 • Studium przypadku.
 • Kompleksowe wspomaganie rozwoju mowy i funkcji poznawczych u dzieci z autyzmem.

Dzień drugi

 • Co to jest AAC?
 • Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się w terapii osób z autyzmem.
 • Studium przypadku.

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)
Prowadzący: mgr Joanna Dziurleja, mgr Małgorzata Najdek