Oferta

OFERTA PUNKTU DIAGNOSTYCZNO- KONSULTACYJNEGO PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM
  • Badanie przesiewowe w kierunku ryzyka wystąpienia autyzmu (lub I etap diagnozy pogłębionej) obejmuje wywiad dotyczący wczesnego rozwoju dziecka, niepokojących zachowań, które dostrzegają rodzice. Równolegle z wywiadem odbywa się badanie dziecka: obserwacja kierowanej i spontanicznej aktywności oraz badanie przesiewowe testem STAT™(Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children -Test przesiewowy pod kątem autyzmu dla małych dzieci).

Badanie kończy się ustnym przekazaniem wyników badań oraz wydaniem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu.

  • Pogłębiona diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (lub II etap diagnozy na bazie badania przesiewowego), obejmująca wywiad kliniczny
    z rodzicami dotyczący przebiegu rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy oraz relacji społecznych, analizę dokumentacji medycznej i psychologiczno- pedagogicznej, materiałów wideo, obserwację kierowaną i spontanicznej aktywności dziecka, próby kliniczne i testy psychologiczne w zależności od potrzeb.

Badanie kończy się poradą dla rodziców oraz wydaniem opinii.

W sytuacji, gdy niezbędne będą dodatkowe konsultacje niezależnie od pakietu diagnostycznego, zespół diagnostyczny poinformuje o takiej konieczności.

Proces diagnostyczny powinien zostać zakończony w ciągu 3 miesięcy od pierwszego spotkania.

Oferta dodatkowa:

Diagnoza logopedyczna- badanie rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej
z wydaniem opinii. Obejmuje wywiad z rodzicami oraz badanie dziecka.

Diagnoza Integracji Sensorycznej SI- obejmuje wywiad z rodzicami dziecka oraz próby kliniczne, obserwację napięcia mięśniowego, mechanizmów równoważnych, pracę oczu, koordynacji ruchowej, symptomów przetrwałych odruchów tonicznych podczas spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, z wydaniem opinii.

Badanie psychologiczne- badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu właściwych narzędzi, z wydaniem opinii.

 

CENNIK PUNKTU DIAGNOSTYCZNO- KONSULTACYJNEGO PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEMOferta

Cena

Pakiet pełnej diagnozy dziecka w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (badanie wstępne i pogłębione)- II spotkania

700 zł.

Badanie przesiewowe w kierunku ryzyka wystąpienia autyzmu-
I spotkanie do 120 min.

300 zł.

Badanie pogłębione na bazie badania przesiewowego- I spotkanie do 120 min.

500 zł.

Diagnoza SI- IV spotkania po 45 min.

280 zł.

Diagnoza logopedyczna- do 90 min

150 zł.

Badanie psychologiczne- do 180 min.

300 zł.

Konsultacja dla rodziców- 60 min.

70 zł.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, ul. Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski

ING Bank Śląski o. Gorzów Wlkp. 84 1050 1520 1000 0090 3008 0940

Tytuł przelewu: opłata za diagnozę, imię i nazwisko dziecka

Zgłoszenia na diagnozę przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

nr telefonu 95 722 60 97